System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, iż w dniu 31 maja 2024 r. Urząd Gminy w Łęczycy będzie nieczynny.     

Aktualności

KURENDA

[ 2023-09-13 ]

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY ŁĘCZYCA

Informuję,  iż  zgodnie  z  Regulaminem   utrzymania   czystości i porządku obowiązującym na terenie Gminy Łęczyca osoby utrzymujące zwierzęta domowe sprawują opiekę nad tymi zwierzętami, w taki sposób, aby zwierzęta te nie stanowiły zagrożenia dla otoczenia oraz nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

 Do obowiązków osób utrzymujących psy należy w szczególności sprawowanie stałego i skutecznego dozoru nad posiadanymi zwierzętami. Dopuszcza się spuszczanie psa z uwięzi na nieruchomości właściciela pod warunkiem, że nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający psu wydostanie się na zewnątrz.

 W związku z powyższym przypominam o konieczności przestrzegania zapisów aktu prawa miejscowego jakim  jest  ww. Regulamin.

Nieprzestrzeganie przez mieszkańców zasad utrzymania czystości i porządku podlega karze grzywny.

Pliki do pobrania:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego