System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

Powiatowy lekarz weterynarii w Kutnie informuje

[ 2023-09-05 ]

Powiatowy lekarz weterynarii w Kutnie uprzejmie informuje, że rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2022 r. poz.768) nakłada na posiadaczy drobiu obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Wypełniony formularz ,,Zgłoszenie faktu posiadania drobiu/ptaków’’ należy:

  • złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie,
  • przesłać pocztą na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie, ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno,
  • przesłać drogą e-mail na adres: sekretariat@piw.kutno.pl
Pliki do pobrania:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego