System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

Konkurs "Sołtys na Plus"

[ 2023-03-29 ]
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs, którego celem jest wyłonienia Sołtysa na Plus Województwa Łódzkiego.

Kandydata do tytułu „Sołtys na Plus Województwa Łódzkiego” mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa, rady parafialne a także organizacje pozarządowe: OSP, KGW itp., stowarzyszenia sołtysów wszystkich szczebli oraz organy władzy samorządowej: rady gmin, wójtowie, burmistrzowie itd.

Aby zgłosić kandydaturę należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie https://elodzkie.pl/ankiety/konkurs-soltys-na-plus-wojewodztwa-lodzkiego-2023/.

Organizator nagrodzi nagrodami rzeczowymi do 42 najlepszych sołtysów

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 lipca 2023 r. 

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego