System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

LXV - nadzwyczajna sesja Rady Gminy

[ 2023-03-16 ]

Zawiadamiam, że w dniu 20 marca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 11:00w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, odbędzie się LXV - nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Łęczycy.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,
  2. Przedstawienie porządku obrad,
  3. Uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Radcy Prawnemu Karolinie Masłowskiej do reprezentowania Rady Gminy w Łęczycy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w tym do przesłania skargi Wojewody Łódzkiego z dnia 1 marca 2023 roku wraz z załącznikami na uchwałę nr LXI/343/22 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej w zakresie przeprowadzenia kontroli problemowej w oparciu o uchwałę nr LXI/317/22 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 19 września 2022 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, złożenia odpowiedzi na w/w skargę, oraz reprezentowania w całym postępowaniu sądowo-administracyjnym.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI/340/2022 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2023r.
  5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej,
  6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz inwestycji Rady Gminy w Łęczycy,
  7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Budowy i Naprawy Dróg,
  8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
  9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Oświaty i Kultury,
  10. Zamknięcie obrad,


Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Frątczak
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego