System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Inwestycji

[ 2023-03-16 ]

Zawiadamiam Pana/Panią, że w dniu 20 marca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 9.30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Inwestycji Rady Gminy w Łęczycy, do udziału w którym serdecznie zapraszam.


Proponowany porządek obrad:

  1. Opinia Komisji w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Radcy Prawnemu Karolinie Masłowskiej do reprezentowania Rady Gminy w Łęczycy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w tym do przesłania skargi Wojewody Łódzkiego z dnia 1 marca 2023 roku wraz z załącznikami na uchwałę nr LXI/343/22 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej w zakresie przeprowadzenia kontroli problemowej w oparciu o uchwałę nr LXI/317/22 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 19 września 2022 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, złożenia odpowiedzi na w/w skargę, oraz reprezentowania w całym postępowaniu sądowo-administracyjnym.
  2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji za 2022 rok.
  3. Sprawy różne,


 

Przewodniczący Komisji
Stefan Pacholczyk
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego