System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

[ 2023-01-27 ]

I N F O R M A C J A

Urząd Gminy w Łęczycy informuje, iż wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na 2023 rok będą przyjmowane w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. oraz od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Zgodnie z ustawą, zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, za którego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa  rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego składanego w miesiącu lutym 2023 r. należy dołączyć:

  1. Faktury VAT albo potwierdzone ich kopie , stanowiące dowód zakupu oleju napędowego od dnia 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.
  2. Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa  zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) będących w posiadaniu producenta rolnego za 2022 r. (Proszę o skserowanie dokumentu, gdyż będzie potrzebny do wniosku składanego w sierpniu )

Wniosek należy składać w Urzędzie Gminy w Łęczycy , w pokoju nr 1

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:

  • 132,00 zł na 1 ha użytków rolnych ( 1 ha x 1,20 zł x 110 litrów )
  • 48,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła 

 ( DJP bydła x 1,20 zł x 40 litrów)     Wójt Gminy Łęczyca
/-/ Jacek Rogoziński
Pliki do pobrania:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego