System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

Informacja dla Sołectw - Nabór na granty sołeckie rozpoczęty

[ 2023-01-10 ]

Niniejszym informuję Państwa, iż Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w formie tzw. grantów sołeckich.

W ramach naboru wniosków możliwe jest złożenie projektów dotyczących min.:

  1. Stymulowania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich,
  2. Efektywnego wykorzystania potencjałów obszarów wiejskich dla rozwoju rolnictwa,
  3. Kształtowania i poprawy ładu przestrzennego oraz intensyfikacja procesów rewitalizacji,
  4. Tworzenia warunków dla rozwoju kapitału społecznego i poczucia tożsamości regionalnej wzmacniającego integrację wewnętrzną województwa.

Sołectwo zainteresowane zgłoszeniem swojego projektu w ramach naboru wniosków powinno przesłać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź) najpóźniej do dnia 6 lutego 2023 r. zgłoszenieswojej propozycji projektu na druku, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Propozycja projektu powinna zawierać krótki opis planowanego przedsięwzięcia, proponowany termin jego realizacji oraz budżet projektu (zestawienie finansowe wydatków).

Spośród przesłanych zgłoszeń Urząd Marszałkowski dokona wyboru tych, dla których w kolejnym etapie Gmina Łęczyca złoży wnioski o dofinansowanie.

Projekty lokalne, o których mowa powyżej mogą być realizowane tylko
i wyłącznie w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2023 r. Dotacja w ramach projektu dla jednego sołectwa nie może przekroczyć kwoty 12 000,00 zł.

Informacje w powyższej sprawie, w tym regulamin oraz formularz zgłoszenia, można uzyskać na stronie internetowej: https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/solectwo-na-plus-2023oraz pod numerem tel.: 24 388 43 55.

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego