System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

LGD "Ziemia Łęczycka" ogłosiła trzy nabory wniosków

[ 2022-11-10 ]

Lokalna Grupa Działania "Ziemia Łęczycka" informuje, iż od dnia 21 listopada do dnia 13 grudnia 2022 r. można będzie składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W nioski przyjmowane będę w ramach trzech naborów:
  1. Podejmowanie działalności gospodarczej;
  2. Rozwój działalności gospodarczej;
  3. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.
Jednocześnie LGD "Ziemia Łęczycka" informuje, iż zgodnie z „Procedurą przeprowadzania naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD” w przypadku wniosków, które otrzymają tą samą liczbę punktów – ma zastosowanie wykorzystanie daty i godziny przyjęcia wniosku. Wniosek przyjęty przez biuro LGD wcześniej – uzyskuje wyższe miejsce na liście.

Życzymy powodzenia!
Pliki do pobrania:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego