System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

Budowa pływalni zmierza do końca

[ 2022-10-28 ]
W Topoli Królewskiej trwają intensywne prace związane z budową krytej pływalni. Nowopowstający obiekt został połączony z gmachem Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Wł. Łokietka. Prace budowlane, realizowane przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „KARTEL” S.A. z Jędrzejowa, zmierzają już ku końcowi. Aktualnie trwają prace wykończeniowe wewnątrz obiektu. Będzie to pierwszy taki obiekt na terenie zarówno gminy Łęczyca, jak i powiatu łęczyckiego.


Realizacja inwestycji możliwa jest dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez Gminę Łęczyca z różnych źródeł: 2 179 000 zł ze środków Ministra Sportu i Turystyki, 3,5 miliona złotych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 180 tysięcy złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Pozostała kwota pochodzi ze środków własnych Gminy Łęczyca.

Galeria zdjęć:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego