System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

INFORMACJA

[ 2022-09-21 ]

Szanowni Mieszkańcy,

Nadzór Wodny Łęczyca informuje, że w dniu 19.09.2022r. został przekazany teren robót na Rz. Bzura wyłonionemu w procedurze przetargowej Wykonawcy Firmie Verde dotyczący prac na rzece Bzura na terenie powiatu łęczyckiego (od stopnia wodnego przy ujściu Rz. Kanał Sierpów) poprzez Miasto i Gminę Łęczyca, Gm. Witonia, Gm. Góra Św. Małgorzaty oraz powiatu kutnowskiego do granic Nadzoru Wodnego (tj. ujścia Rz. Moszczenicy do Bzury) na terenie Gm. Krzyżanów oraz Gm. Bedlno.

W związku z powyższym będą prowadzone prace utrzymaniowe związane z koszeniem oraz udrożnieniem koryta przy wykorzystaniu najnowocześniejszego sprzętu, którym dysponuje Wykonawca tj. także łodzi i łyżki koszącej, które pozwolą na wydobycie roślinności z koryta miejmy nadzieję, że także w utrudnionych warunkach terenowych.
Podczas prowadzenia prac jest zapewniony nadzór przyrodniczy i roboty zostały uzgodnione z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska ze względu na obszar Natura 2000, w którym prowadzone są prace.

Przewidziany termin zakończenia wynikający z zawartej umowy przypada na 15 listopada br. chyba, że warunki pogodowe uniemożliwią w tym terminie przeprowadzenie zaplanowanych czynności, wówczas możliwe jest aneksowanie zawartej w dniu 13.09.2022 roku umowy podpisanej przez Dyrektora RZGW w Warszawie.

Prosimy o wyrozumiałość i nie utrudnianie wyłonionej w procedurze przetargowej firmie w wyżej wymienionych pracach utrzymaniowych.

Pliki do pobrania:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego