System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

[ 2022-05-11 ]

Zawiadamiam Panią/Pana, że w dniu 18 maja 2022 r. (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Łęczycy, do udziału w którym serdecznie Panią/Pana zapraszam.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Łęczyca za 2021 rok.
  2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łęczyca za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
  3. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi na temat sprawozdania  z wykonania budżetu Gminy Łęczyca za 2021 rok.
  4. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Łęczyca za 2021 rok.
  5. Opracowanie wniosku do Rady Gminy w Łęczycy w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.
  6. Kontrola problemowa w zakresie zasadności umorzenia należności publiczno-prawnych na rzecz Radnych Gminy Łęczyca za rok 2020 i 2021.
  7. Sprawy różne.

 

 Przewodniczący Komisji
Kazimierz Kupis
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego