System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

XLVII sesja Rady Gminy w Łęczycy

[ 2022-01-19 ]

Zawiadamiam, że w dniu 24 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, odbędzie się XLVII sesja Rady Gminy w Łęczycy.

 

Proponowany porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji odbytej w dniu 20 grudnia 2021 r.
 4. Informacja o działalności Wójta.
 5. Informacja przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy z działalności między sesjami.
 6. Wolne wnioski, informacje i zapytania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLVI/267/2021 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęczyca na 2022 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLVI/266/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca na lata 2022-2025.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz określania warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 10. Odpowiedzi na zapytania.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.  

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Starzyński
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego