System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

Wybory Sołtysa w sołectwie Borów

[ 2022-01-14 ]

KURENDA

W związku z rezygnacją sołtysa sołectwa Borów ze sprawowania funkcji, zwołuję zebranie wiejskie (Zarządzenie Nr 453/2022 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 11 stycznia 2022 r., w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa w Sołectwie Borów w Gminie Łęczyca).

Zebranie odbędzie się 19 stycznia 2022 r., (środa) w pierwszym terminie o godzinie 13.00, w drugim terminie o godzinie 13.15, w budynku Szkoły Podstawowej w Leźnicy Małej (Leźnica Mała 36).

Porządek obrad zebrania:

  1. Otwarcie zebrania;
  2. Wybór Przewodniczącego zebrania;
  3. Stwierdzenie kworum i ważności zebrania;
  4. Przedstawienie porządku zebrania;
  5. Przyjęcie porządku zebrania;
  6. Zapoznanie zebranych z trybem wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej;
  7. Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
  8. Zgłoszenie kandydatów na Sołtysa;
  9. Głosowanie i ustalenie wyników wyboru Sołtysa;
  10. Zakończenie zebrania.
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego