System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w Mikołajewie, Gmina Łęczyca


INFORMACJA O ZADANIU PN.:
"Zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w Mikołajewie, Gmina Łęczyca"


BENEFICJENT : GMINA ŁĘCZYCA
REALIZATOR: GMINA ŁĘCZYCA/SOŁECTWO MIKOŁAJEW

Planowana data rozpoczęcia realizacji zadania: czerwiec 2024r.
Planowana data zakończenia realizacji zadania: grudzień 2024r.


OPIS ZADANIA :

 

W ramach projektu planowany jest zakup podstawowego wyposażenia jak m.in.: lodówka, kuchnia gazowa, stoły przygotowawcze, kuchnia mikrofalowa, itd. Niezbędny jest także zakup stołów do głównej sali, których na tę chwilę brakuje, a te posiadane ze względu na upływ czasu i eksploatację są w złym stanie technicznym, nie zachęcającym do korzystania z nich. Dlatego zaplanowany został także zakup nowych, które niewątpliwie wpłyną na poprawę komfortu użytkowników oraz estetykę samej świetlicy. 

WARTOŚC ZADANIA :

PLANOWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA WYNOSI: 15 000,00 ZŁ.

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO: 15 000,00  ZŁ.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU SOŁECTWO NA PLUS.
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego