System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Jankowie wraz z zakupem grilla w celu poprawy warunków korzystania z obiektu przez lokalną społeczność.


INFORMACJA O ZADANIU PN.:
"Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Jankowie wraz z zakupem grilla w celu poprawy
warunków korzystania z obiektu przez lokalną społeczność."BENEFICJENT : GMINA ŁĘCZYCA
REALIZATOR: GMINA ŁĘCZYCA/SOŁECTWO JANKÓW
Planowana data rozpoczęcia realizacji zadania: czerwiec 2024r.
Planowana data zakończenia realizacji zadania: grudzień 2024r.


OPIS ZADANIA :

 

W ramach projektu zaplanowane zostało przeprowadzenie remontu pomieszczeń, które do tej pory nie były modernizowane, w tym m.in. łazienki, chłodnia, korytarz. Pomieszczenia te, ze względu na upływ czasu, częstotliwość ich wykorzystywania wymagają podjęcia koniecznych działań mających na celu ich odrestaurowanie, dzięki czemu obiekt stanie się jeszcze bardziej atrakcyjny i przyjazny dla przebywających na jego terenie osób. Ponadto będzie zachęcał w jeszcze większym stopniu do korzystania z jego oferty, co niewątpliwie wpłynie na pozytywny wizerunek sołectwa oraz Gminy Łęczyca. Przewidziane prace będą polegały m.in. na pomalowaniu ścian, ułożeniu płytek na podłogach, a także wymianie drzwi wewn. W tym celu zakpione zostaną niezbędne materiały. Zakupione zostaną także ławki plenerowe (parkowe), które zainstalowane zostaną w obrębie siłowni plenerowej i placu zabaw, zlokalizowanych na terenie OSP i świetlicy wiejskiej. Umożliwią one odpoczynek dla osób, które będą korzystały z siłowni bądź dla rodziców oczekujących na swoje dzieci korzystające z placu zabaw.

WARTOŚC ZADANIA :

PLANOWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA WYNOSI: 15 000,00 ZŁ.

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO: 15 000,00  ZŁ.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU SOŁECTWO NA PLUS.
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego