System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Zakup wyposażenia oraz odrestaurowanie pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Gawronach


INFORMACJA O ZADANIU PN.:
"Zakup wyposażenia oraz odrestaurowanie pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Gawronach"


BENEFICJENT : GMINA ŁĘCZYCA
REALIZATOR: GMINA ŁĘCZYCA/SOŁECTWO GAWRONY
Planowana data rozpoczęcia realizacji zadania: czerwiec 2024r.
Planowana data zakończenia realizacji zadania: grudzień 2024r.


OPIS ZADANIA :

Głównym celem zadania jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców sołectwa Gawrony, w której skład wchodzą miejscowości Gawrony oraz Gawronki. W ramach projektu planowane jest odświeżenie pomieszczenia świetlicy wiejskiej, mieszczącej się w Gawronkach w budynku będącym własnością Gminy Łęczyca, z którego korzystają mieszkańcy Sołectwa Gawrony. W celu umożliwienia mieszkańcom Sołectwa organizacji zebrań wiejskich, imprez kulturowych oraz innych spotkań o charakterze integracyjnym, planowane jest odświeżenie pomieszczenia świetlicy wiejskiej poprzez malowanie ścian (zakupiona zostanie m.in. farba, narzędzia malarskie) oraz wyposażenie jej miedzy innymi w: stoły, komplet krzeseł, zastawę stołową, sztućce, karnisze, firanki oraz szafę.

WARTOŚC ZADANIA :

PLANOWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA WYNOSI: 15 000,00 ZŁ.

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO: 15 000,00  ZŁ.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU SOŁECTWO NA PLUS.
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego