System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Wykaz stowarzyszeń

Wykaz stowarzyszeń

zarejestrowanych na terenie gminy Łęczyca

 

 1. Stowarzyszenie „REQIN”

Topola Królewska 66/67

 1. Uczniowski Klub Sportowy „Toppol” przy Szkole Podstawowej w Topoli Królewskiej

Topola Królewska 67, 99-100 Łęczyca

 1. Uczniowski Klub Sportowy - Łęczyca przy Gimnazjum w Topoli Królewskiej

Topola Królewska 66, 99-100 Łęczyca

 1. Wiejski Klub Sportowy  Prądzew

Prądzew 18, 99-100 Łęczyca

 1. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Prądzewianki”

Prądzew 13, 99-100 Łęczyca

 1. Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w Krzepocinie Pierwszym

Krzepocin Pierwszy 1A, 99-100 Łęczyca

 1. Koło Gospodyń Wiejskich w Leźnicy Małej „Leźniczanki”

Leźnica Mała 80, 99-100 Łęczyca

 1. Koło Gospodyń Wiejskich w Jankowie

Janków 13A, 99-100 Łęczyca

 1. Koło Gospodyń Wiejskich w Lubieniu

Lubień 20A, 99-100 Łęczyca

 1. Koło Gospodyń Wiejskich w Łęce

Łęka 12, 99-100 Łęczyca

 1. Koło Gospodyń Wiejskich w Topoli Katowej

Topola Katowa 21, 99-100 Łęczyca

 1. Koło Gospodyń Wiejskich w Siedlcu

Siedlec 14A, 99-100 Łęczyca

 1. Orkiestra Dęta Gminy Łęczyca

Łęka 12, 99-100 Łęczyca

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierzbiętowie Dużym

Dzierzbiętów Duży 9, 99-100 Łęczyca

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubieniu

Lubień 20A, 99-100 Łęczyca

 1. Ochotnicza Straż w Topoli Katowej

Topola Katowa 21, 99-100 Łęczyca

 1. Ochotnicza straż Pożarna w Krzepocinie Pierwszym

Krzepocin Pierwszy  , 99-100 Łęczyca

 1. Ochotnicza Straż Pożąrna w Jankowie

Janków 13A, 99-100 Łęczyca

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Leźnicy Małej

Leźnica Mała 80, 99-100  Łęczyca

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Łęce

Łęka 12, 99-100 Łęczyca

      14. Ochotnicza Straż Pożarna w Błoniu

Błonie 37A, 99-100 Łęczyca

      15. Ochotnicza Straż Pożarna w Mikołajowie

Mikołajew 30, 99-100 Łęczyca

16. Ochotnicza Straż Pożarna w Pruszkach

Pruszki 16, 99-100 Łęczyca

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Siedlcu

Siedlec 14A, 99-100 Łęczyca

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbiu

Dąbie 18A, 99-100 Łęczyca

 1. Ochotnicza Staż Pożarna w Topoli Królewskiej

Topola Królewska 37A, 99-100 Łęczyca

      20. Ochotnicza Straż Pożarna w Chrząstówku

Chrząstówek 23A , 99-100 Łęczyca

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrogostach

 Dobrogosty 14A, 99-100 Łęczyca

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego