System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

UWAGA! - zmiana organizacji Urzędu Gminy w Łęczycy

[ 2020-03-16 ]

UWAGA!

Szanowni Państwo

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Mieszkańców Gminy Łęczyca, klientów a także Pracowników Urzędu Gminy w Łęczycy w związku z zagrożeniem epidemiologicznym dotyczącym rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, musimy podejmować nadzwyczajne środki. Dlatego podjąłem decyzję o zamknięciu Urzędu Gminy dla interesantów od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania.

 Urzędnicy pracują normalnie i można kontaktować się z nimi telefonicznie oraz mailowo (dane poniżej).

 Apelujemy o załatwianie wszelkich spraw w Urzędzie Gminy w Łęczycy za pośrednictwem:

TELEFONICZNIE:

  • w przypadku pytań oraz w sprawach różnych – sekretariat – tel. 24 388 21 17,
  • bezpośrednio do poszczególnych Referatów, samodzielnych stanowisk pracy (pełen wykaz na stronie internetowej www.gminaleczyca.pl w zakładce Referaty Urzędu):

Księgowość podatkowa 24 388 34 25 lub 24 388 34 26,

Ewidencja ludności i dowody osobiste 24 388 28 38,

Działalność gospodarcza 24 388 34 29,

Ochrona środowiska, rolnictwo 24 388 34 29,

Gospodarka przestrzenna, zamówienia publiczne 24 388 34 30,

Referat Infrastruktury Technicznej 24 388 34 44.

USŁUG INTERNETOWYCH:

- wiadomość e-mail – sekretariat@gminaleczyca.pl

- Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – epuap.gov.pl na skrzynkę /GminaLeczyca/skrytka

KORESPONDENCJI TRADYCYJNEJ (LISTOWNIE):

Urząd Gminy w Łęczycy

ul. M. Konopnickiej 14

99-100 Łęczyca

REGULOWANIE ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH ZA POMOCĄ BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ:

- Podatki, opłaty za wodę i ścieki, czynsz, opłatę skarbową i inne opłaty lokalne proszę wpłacać na konto:

36 9029 0000 2001 0100 2424 0018

- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego, znajdujący się w zawiadomieniu o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub na konto:

06 9029 0000 2001 0100 2424 0073

 

W sytuacjach wyjątkowych, wymagających osobistego złożenia lub odbioru dokumentów udostępniony zostanie punkt obsługi, znajdujący się przy tylnym wejściu do budynku Urzędu Gminy w Łęczycy (wejście od podwórka).

Proszę mieszkańców o ograniczenie wyjść ze swoich domów i mieszkań,  szczególnie osoby starsze i przewlekle chore oraz uczniów. Nie narażajmy siebie ani naszych rodzin na ryzyko związane z zachorowaniem.

Apeluję o stosowanie się do wszystkich komunikatów i zaleceń chroniących nas wszystkich przed tą niebezpieczną chorobą.

 

Wójt Gminy Łęczyca
(-) Jacek Rogoziński

Pliki do pobrania:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego