System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
WAŻNY KOMUNIKAT
    12 czerwca - dzień wolny od pracy, 27 czerwca - pracująca sobota     

Aktualności

"Spotkajmy się przy stole w Topoli Katowej"

[ 2019-10-07 ]

W dniu 6 października w budynku OSP w Topoli Katowej odbył się piknik rodzinny, który był jednocześnie podsumowaniem projektu „Spotkajmy się przy stole – stwórzmy miejsce sprzyjające integracji i aktywizacji społeczności lokalnej”. Na ten cel Gmina Łęczyca pozyskała środki z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 10 000 zł w ramach tzw. grantów sołeckich. Swój wkład finansowy wnieśli także mieszkańcy Sołectwa Topola Katowa. W ramach projektu powstała świetlica wiejska, która stanowi miejsce spotkań i aktywnego wypoczynku mieszkańców Sołectwa. Mieszkańcy w ramach pracy własnej przygotowali pomieszczenia w budynku OSP, pomalowali ściany i sufity. Zakupione zostały także stoły do gier w ping ponga, bilard oraz piłkarzyki. Ponadto wyposażono świetlicę w nowe stoły i krzesła poprawiając komfort przebywania w obiekcie.

W trakcie zorganizowanego pikniku, licznie przybyli goście, mieli możliwość wzięcia udziału w zabawach z nagrodami, w trakcie których wykorzystywane były zakupione stoły do gier. Nie zabrakło także animacji przygotowanych przez mieszkankę Sołectwa Topola Katowa, wśród których znalazło sie puszczania baniek, konkursy taneczne, czy wykonywanie zwierzątek z baloników. Swoje talenty wokalne można było natomiast zaprezentować podczas konkursu karaoke, przygotowanego przez DJ SAGANA, mieszkańca Sołectwa Topola Katowa.

Utworzenie świetlicy wiejskiej będzie dobrą okazją do zawierania nowych znajomości i bliższego poznania sąsiadów. Wspólne spotkania w miejscu atrakcyjnym dla różnych grup wiekowych będą sprzyjały integracji mieszkańców, nawiązywaniu nowych znajomości, kontaktów, a także wpłyną na integrację lokalnego środowiska.

Galeria zdjęć:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego