System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

Podpisanie umów na remonty dróg

[ 2019-10-01 ]
30 września na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łęczycy Wicewojewoda Łódzki Pan Karol Młynarczyk podpisał z samorządami z terenu powiatu łęczyckiego umowy o dofinansowanie remontów dróg. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych. W uroczystości tej wzięli udział Pan Senator RP Przemysław Błaszczyk, władze Powiatu Łęczyckiego, Gminy Góra Świętej Małgorzaty, Gminy Witonia oraz oczywiście Gminy Łęczyca, którą reprezentował Pan Wójt Jacek Rogoziński, Zastępca Wójta Pani Monika Kilar – Błaszczyk oraz Pani Skarbnik Agnieszka Kaszubska. Wśród samorządów, które otrzymały dotację znalazła się także Gmina Świnice Warckie, która jednak swoją umowę podpisała we wcześniejszym terminie.

Gmina Łęczyca w ramach podpisanych umów planuje przebudowę drogi wewnętrznej Krzepocin Drugi – Mniszki, dofinansowaną w kwocie 616 225,00 zł. Obejmie ona m.in. wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, wykonanie zjazdów indywidualnych, wykonanie nowego oznakowania pionowego. Natomiast w ramach przebudowy dróg gminnych nr 312 344; 313 340; 312 342 w miejscowościach Leszcze - Wilczkowice Średnie i Wilczkowice Górne - Wichrów – Mniszki, na którą pozyskała środki w  kwocie 5 435 346,00 zł, planowane jest wykonanie warstwy profilującej z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy, wykonanie chodnika jednostronnego z kostki betonowej.

Galeria zdjęć:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego