System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

6 milionów na drogi w Gminie Łęczyca!

[ 2019-09-05 ]

W dniu 30 sierpnia 2019 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w województwie łódzkim. Z przyjemnością informujemy, iż wśród 180 projektów, które znalazły się na liście nie zabrakło także dwóch planowanych do realizacji przez Gminę Łęczyca. Będzie to „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krzepocin Drugi-Mniszki” oraz „Przebudowa dróg  gminnych nr 312 344; 313 340; 312 342 w miejscowościach Leszcze – Wilczkowice Średnie i Wilczkowice Górne - Wichrów-Mniszki, gm. Łęczyca”. Planowany łączny koszt inwestycji wyniesie 7 564 465 zł. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu 80% na realizację obu zadań Gmina Łęczyca otrzyma kwotę 6 051 573,00 zł.

Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Krzepocin Drugi – Mniszki obejmie m.in. wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, wykonanie zjazdów indywidualnych, wykonanie nowego oznakowania pionowego. Natomiast Przebudowa dróg  gminnych nr 312 344; 313 340; 312 342 w miejscowościach Leszcze – Wilczkowice Średnie i Wilczkowice Górne - Wichrów-Mniszki wykonanie warstwy profilującej z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy, wykonanie chodnika jednostronnego z kostki betonowej.

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego