System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

Przebudowa drogi w Prądzewie zakończona!

[ 2019-07-15 ]

W dniu 10 lipca 2019 r. Wójt Gminy Łęczyca Pan Jacek Rogoziński dokonał odbioru drogi nr 312 309 oraz łączącej się z nią drogi wewnętrznej w miejscowości Prądzew, które od początku czerwca poddawane były przebudowie. Na ten cel Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie stanowiącej 50% kosztów kwalifikowanych zadania. Łączna wartość inwestycji wyniosła 1 374 828,50 zł.

W ramach prowadzonych prac wykonano podbudowę z kruszywa pochodzenia magmowego, ułożono nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych, pobocza z kruszyw łamanych pochodzenia magmowego, a także zainstalowano nowe oznakowanie drogowe.

Warto podkreślić, że przebudowane drogi będą służyć poprawie bezpieczeństwa oraz usprawnieniu i polepszeniu ruchu drogowego, zapewniły poprawę ich parametrów użytkowych i technicznych oraz podniosą poziom i jakość życia mieszkańców miejscowości.

Jednocześnie informujemy, iż przebudowana droga wewnętrzna uchwałą Rady Gminy w Łęczycy nr LI/344/2018 z dnia 27 września 2018 r. została zaliczona do kategorii dróg gminnych o znaczeniu lokalnym.

Galeria zdjęć:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego