System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

Dotacja na remont Kościoła w Siedlcu przyznana!

[ 2019-07-12 ]

Miło nam poinformować, iż wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacji eklektycznego kościoła w Siedlcu” złożony w ramach naboru na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego, zgodnie z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego, otrzymał dotację w wysokości 75 000,00 zł.

Celem prac konserwatorskich i restauratorskich jest zahamowanie dalszego procesu destrukcji oraz w dalszej części przywrócenie wartości estetycznych oraz użytkowych zabytkowego kościoła. W ramach projektu naprawie poddane zostaną tynki oraz detale architektoniczne.

  

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego