System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

Czyste powietrze w Gminie Łęczyca!

[ 2019-05-16 ]

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż Gminie Łęczyca, decyzją Zarządu Województwa Łódzkiego, przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 3 122 293,83 zł na realizację projektu „Czyste Powietrze – OZE w Gminie Łęczyca”.  Jest to tym bardziej radosna wiadomość, gdyż na decyzję tą czekaliśmy blisko półtora roku wspólnie z mieszkańcami naszej Gminy, którzy przystąpili do projektu.

W jego ramach zaplanowany został montaż na budynkach mieszkalnych instalacji OZE:

– 97 sztuk instalacji solarnych – kolektory słoneczne
– 103  instalacji fotowoltaicznych – panele fotowoltaiczne
– 36 kotłów na biomasę.

Celem głównym projektu jest wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym województwa łódzkiego, co w dalszej perspektywie przyczyni się do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych województwa. Realizacja projektu ma również na celu poprawę jakości powietrza poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynków w Gminie Łęczyca.

Projekt został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV  Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1  Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii. Planowana całkowita wartość projektu wyniesie 4 115 224,29 zł.

Już wkrótce ze wszystkimi mieszkańcami, którzy przystąpili do projektu „Czyste powietrze – OZE w Gminie Łęczyca” skontaktują się pracownicy Urzędu Gminy w Łęczycy z informacjami dotyczącymi dalszego postępowania w ramach realizacji projektu.

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego