System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

Gmina pozyskała środki w ramach programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"

[ 2019-01-24 ]


Z przyjemnością informujemy, iż Gmina Łęczyca pozyskała z Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowanie w kwocie 18 200 zł na organizację lekcji pływania dla uczniów klas I-III ze Szkół Podstawowych z terenu gminy w ramach programu powszechnej nauki pływania Umiem pływać. Łączna wartość projektu wyniesie 36 840 zł.

Łącznie w projekcie zaplanowany został udział 137 uczniów.

Celem projektu jest opanowanie przez uczniów podstawowych umiejętności w zakresie pływania, podnoszenie przez nich sprawności fizycznej, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa podczas kąpieli, kształtowanie prawidłowej postawy ciała oraz popularyzacja pływania jako formy rekreacji ruchowej.

Udział w projekcie ma za zadanie zaspokoić określone zainteresowania sportowe uczniów, nauczyć dzieci bezpiecznego korzystania z akwenów, zaspokajać ich potrzeby ruchowe oraz korygować, poprawiać i zapobiegać powstawaniu wad postawy.

Projekt realizowany będzie w terminie od 4 lutego do 20 czerwca 2019 r.

Projekt powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestniczenia w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną również poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego.

Zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim propozycja  skorzystania z możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływania,  ale również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz zachęcanie i wdrażanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia.


  

Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego