System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

Droga w Prądzewie poddana zostanie przebudowie

[ 2018-12-10 ]

Już wkrótce, dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez Gminę Łęczyca w ramach programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, przebudowie poddana zostanie droga gminna nr 312 309 w miejscowości Prądzew oraz droga wewnętrzna w miejscowości Prądzew na odcinku od drogi powiatowej nr 2505 do drogi gminnej 312 309.

Środki w kwocie 897 985,00 zł zostaną przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego i poprawę płynności w obrębie drogi gminnej nr 312 309 w miejscowości Prądzew, a także zwiększenie dostępności społeczności lokalnej oraz przedsiębiorców do ośrodków życia społecznego  i gospodarczego. Przebudowana droga gminna będzie przeznaczona do obsługi lokalnego ruchu pojazdów. Umożliwi dojazd do posesji prywatnych, gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw zlokalizowanych w niedalekiej odległości od przebudowywanej drogi, a także do boiska piłkarskiego, które jest miejscem spotkań lokalnej społeczności oraz działającego tam klubu sportowego WKS Prądzew.

Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego