System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

Pomnik w Topoli wyremontowany

[ 2018-11-19 ]
Z końcem października zakończono prace remontowe i konserwatorskie pomnika upamiętniającego żołnierzy poległych w obronie ojczyzny w 1939 r., który znajduje się na terenie XIX wiecznego cmentarza rzymskokatolickiego w Topoli Królewskiej. Na ten cel Gmina Łęczyca pozyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w kwocie 22 609,00 zł. W ramach zadania przeprowadzono szereg prac, które pozwoliły na zabezpieczenie pomnika przed dalszym niszczeniem. Pomnik powstał w latach 60-tych XX wieku i od tego czasu nie był poddawany profesjonalnym pracom remontowym, co spowodowało, iż stan jego zachowania był bardzo zły i wymagał podjęcia natychmiastowych działań, mających na celu jego remont.
Galeria zdjęć:
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego