System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
WAŻNY KOMUNIKAT
    UWAGA! PRACUJĄCA SOBOTA - 15-12-2018, WOLNY PONIEDZIAŁEK - 24-12-2018     

Aktualności

INFORMACJA

[ 2018-10-05 ]

Działając na podstawie art. 182 § 9 oraz § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U z 2018r. poz. 754 z późn.zm.) oraz Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zapraszam członków Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, powołanych Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 28 września 2018r., na pierwsze posiedzenie, które odbędzie się w dniu 12 października 2018r. (piątek) o godzinie 15 00w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14.

Na posiedzeniu tym każda z Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie dokona spośród siebie wyboru przewodniczącego i jego zastępcy oraz omówi swoje zadania i tryb pracy, a także obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład.

 Jednocześnie informujemy, że po posiedzeniu odbędzie się szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie.

Tematem szkolenia będzie ustalenie wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

 Z uwagi na wyjątkową ważność spraw wyborczych obecność zarówno na  pierwszym posiedzeniu Komisji jak i na szkoleniu jest obowiązkowa.

 

  

Urzędnik Wyborczy
w gminie Łęczyca
 
Marlena Lewandowska
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego