System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

Sieć gazowa na terenie Gminy Łęczyca powstanie już wkrótce

[ 2018-09-28 ]

W dniu 24 września 2018 r. na sali gimnastycznej byłego gimnazjum w Topoli Królewskiej oraz w budynku OSP w Lubieniu odbyły się spotkania, których tematem były  sprawy związane z planowaną budową sieci gazowej na trasie Łęczyca – Lubień do granic z Gminą Parzęczew, do której będą mogli się przyłączyć mieszkańcy miejscowości Lubień i Borki oraz na trasie Łęczyca – Topola Królewska (do wiaduktów), do której możliwość przyłączenia się otrzymają w kolejnym etapie mieszkańcy Topoli Królewskiej.

Podczas spotkania Pan Piotr Morawski, kierownik Sekcji Rozwoju Polskiej Spółki Gazowej wspólnie z Wójtem Gminy Łęczyca Panem Jackiem Rogozińskim, zapewnili, iż inwestycja w żaden sposób nie jest zagrożona i już na wiosnę ruszą wszelkie prace związane z budową nitki gazociągu na terenie miejscowości Lubień-Borki. Aktualnie trwają działania związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz pozyskaniem niezbędnych pozwoleń.

    

Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego