System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
WAŻNY KOMUNIKAT
    UWAGA! 16 siepnia (piątek) - dzień wolny od pracy, 24 sierpnia (sobota) - dzień pracujący     

Aktualności

Dyżury oddziałów przedszkolnych

[ 2018-06-26 ]

Referat Oświaty Urzędu Gminy w Łęczycy informuje, iż w okresie wakacji oddziały przedszkolne przy szkołach na terenie gminy Łęczyca będą pełniły dyżury wg harmonogramu :

 1.  25.06. 2018 – 06.07.2018   oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Topoli Królewskiej.

2.  09.07.2018 – 20.07.2018    oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Leźnicy Małej.

3.  23.07.2018 – 03.08.2018    oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Błoniu.

4.  06.08. 2018 – 17.08. 2018  oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Siedlcu.

5.  20.08.2018 – 31.08.2018    oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wilczkowicach.

 Rodzice zainteresowani opieką nad dziećmi  w czasie  wakacji proszeni są o zgłoszenie pobytu dziecka w w/w placówkach.

 
Kierownik Referatu Oświaty
Andrzej Piłacik
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego