System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

Dotacje do wymiany źródeł ciepła - zapraszamy do składania deklaracji!

[ 2018-06-06 ]

Wójt Gminy Łęczyca ogłasza nabór deklaracji na 2018-2019r. od osób fizycznych zainteresowanych pozyskaniem dotacji na wymianę źródeł ciepła.

Dofinansowywanie realizowane będzie za pośrednictwem Urzędu Gminy 

i udzielane będzie w momencie pozyskania środków przez Gminę Łęczyca z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji - edycja II.

Intensywność dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych zadania i nie może przekroczyć limitów określonych w regulaminie Programu (do pobrania poniżej).

Dofinansowanie w ramach programu mogą otrzymać zadania polegające na likwidacji starych źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi oraz ich zastąpienie przez nowe źródło ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności. Dofinansowaniem będą objęte koszty związane z wymianą źródeł ciepła poniesione od dnia podpisania umowy pomiędzy Gminą i osobą fizyczną do dnia 30.09.2019 r.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji proszone są o składanie deklaracji udziału w Programie Ograniczania Niskiej Emisji – edycja II w terminie do dnia 22 czerwca 2018 r. włącznie. Decyduje kolejność zgłoszeń. Do projektu zakwalifikuje się pierwszych 70 osób, które złożą deklaracje we wskazanym powyżej terminie. Deklaracje do pobrania w Urzędzie Gminy w Łęczycy lub poniżej.

Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy w Łęczycy, Sekretariat.

W przypadku pytań prosimy kontaktować się z pracownikiem Urzędu Gminy w Łęczycy pok. nr 6 lub, pok. nr  6a.

ZŁOŻENIE DEKLARACJI NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z PRZYZNANIEM DOFINANSOWANIA A STANOWI JEDYNIE DEKLARACJĘ GOTOWOŚCI DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROGRAMIE OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI – EDYCJA II.

Pliki do pobrania:
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego