System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
WAŻNY KOMUNIKAT
    UWAGA! 16 siepnia (piątek) - dzień wolny od pracy, 24 sierpnia (sobota) - dzień pracujący     

Aktualności

Dotacje z WFOŚIGW na usuwanie azbestu

[ 2018-04-11 ]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uruchomił dla osób fizycznych program priorytetowy „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. W jego ramach można uzyskać dotację do 90% kosztów kwalifikowanych. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Funduszem.

Telefony kontaktowe: 42 66 34 161-167

Pliki do pobrania:
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego