System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

W Gminie Łęczyca popłynie gaz

[ 2018-01-22 ]

W dniu 19 stycznia w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazowej Oddział w Łodzi, Panią Dyrektor Emilią Banaszczyk oraz Panem Piotrem Morawskim kierownikiem Sekcji Rozwoju PSG. Jego tematem były sprawy związane z planowaną budową sieci gazowej o długości ok. 3,5 km na trasie Łęczyca – Lubień do granic z Gminą Parzęczew, do której będą mogli się przyłączyć mieszkańcy miejscowości Lubień i Borki.

Po krótkim wprowadzeniu przez Wójta Gminy Łęczyca Pana Jacka Rogozińskiego głos zabrali przedstawiciele PSG, którzy omówili kwestie techniczne i finansowe związane z inwestycją, która dzięki blisko 3-letnim staraniom Pana Wójta (liczne spotkania, negocjacje), będzie mogła zostać nareszcie zrealizowana na terenie gminy. Prace ruszą jeszcze w 2018 roku, a na tę chwilę przeprowadzane są procedury przetargowe mające na celu wyłonienie projektanta. Budowany odcinek sieci gazowej jest pierwszym etapem związanym z zaopatrzeniem w gaz ziemny Gminy Łęczyca, jednak dalsza jego rozbudowa będzie możliwa tylko w przypadku dużego zainteresowania mieszkańców pozostałej części gminy. W związku z tym na stronie internetowej Urzędu Gminy w Łęczycy można pobrać ankietę, którą po wypełnieniu należy dostarczyć do Urzędu Gminy, bądź zeskanowaną przesłać bezpośrednio na adres e-mailowy (rozwoj.lodz@psgaz.pl) Polskiej Spółki Gazowej w terminie do 31 marca 2018 r. Ankieta pozwoli ocenić, jak duże jest zainteresowanie kwestią gazu ziemnego na terenie Gminy Łęczyca, i w których rejonach jest ono największe. Umożliwi to przygotowanie przez PSG ewentualnego projektu rozbudowy sieci na tym obszarze.

Pliki do pobrania:
Galeria zdjęć:
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego